Sprzeda¿ wysy³kowa pierścieni t³okowych, pier¶cienie t³okowe do pojazdów mechanicznych, t³oki i pier¶cienie do sprê¿arek

Kształty pierścieni tłokowych

AFbrakSkos zewnętrzny
BbrakBaryłka na powierzchni roboczej
GbrakRowek na średnicy zewnętrznej
HbrakZagłębienie na powierzchniach bocznych skośne
IFbrakSkos wewnętrzny górny
IFUbrakSkos Wewnętrzny dolny
IWbrakUskok wewnętrzny
KAbrakZałamanie krawędzi zewnętrznych
KIbrakZałamanie krawędzi wewnętrznych
NbrakZgarniający noskowy
NKIbrakZgarniający noskowy z załamanymi krawędziami wewnętrznymi
NSbrakZgarniający noskowo - stożkowy
NSIWKIbrakZgarniający boskowo - stożkowy z uskokiem wewnętrznym i załamanymi krawędziami wewnętrznymi
ODbrakOlejowy daszkowy
ODEbrakOlejowy daszkowy ze spręzyną
ODEKIbrakOlejowy daszkowy ze sprężyną z załamanymi krawędziami wewnętrznymi
ODTbrakOlejowy daszkowy trapezowy
OEbrakOlejowy daszkowy ze sprężyną, chromowany
OEKIbrakOlejowy daszkowy ze sprężyną, chromowany, z załamanymi krawędziami wewnetrznymi
OJbrakOlejowy jednostronnie ścięty
OJEbrakOlejowy jednostronnie ścięty ze spręzyną
OJKIbrakOlejowy jednostronnie ścięty z załamanymi krawędziami wewnętrznymi
OSHbrakOlejowy stalowy składany
OWbrakOleowy walcowy
OWEbrakOlejowy walcowy ze sprężyna
OWKIbrakOlejowy walcowy z załamanymi krawędziami wewnętrznymi
PbrakZagłębienie na powierzchniach bocznych - proste
RbrakUszczelniający prostokątny
RBbrakUszczelniający prostokątny z baryłką na powierzchni roboczej
RBIFbrakUszczelniający prostokątny z baryłką na powierzchni bocznej i skosem wewnętrznym
RBIWbrakUszczelniający prostokątny z baryłką na powierzchni roboczej i uskokiem wewnętrznym
RBKIbrakUszczelniający prostokątny z baryłką na powierzchni roboczej i załamanymi krawędziami wewnętrznymi
RGbrakUszczelniający prostokątny z rowkiem na średnicy zewnętrznej
RHbrakUszczelniający prostokątny ze skośnymi zagłębieniami na powierzchniach bocznych
RIFbrakUszczelniający prostokątny ze skosem wewnetrznym górnym
RIWbrakUszczelniający prostokątny z uskokiem wewnętrznym
RKAbrakUszczelniający prostokątny z załamanymi krawędziami zewnętrznymi
RKAKIbrakUszczelniający prostokątny z załamanymi krawędzami zewnętrznymi i wewnętrznymi
RKIbrakUszczelniający prostokątny z załamanymi krawędziami wewnętrznymi
RSbrakUszczelniający Stożkowy (minutowy)
RSIFbrakUszczelniający stożkowy (minutowy) ze skosem wewnętrznym górnym
RSIFUbrakUszczelniający stożkowy (minutowy) ze skosem wewnętrznym dolnym
RSIWbrakUszczelniający stożkowy (minutowy) z uskokiem wewnętrznym górnym
RSIWUbrak
RSKIbrakUszczelniający stożkowy (minutowy) z załamanymi krawędziami wewnętrznymi
TbrakUszczelniający trapezpwy dwustronny
T10brakUszczelniający trapezowy dwustronny 10 stopni
T15brakUszczelniający trapezowy dwustronny 15 stopni
T15BbrakUszczelniający trapezowy dwustronny 15 stopni z baryłką na powierzchni roboczej
T15BIFbrakUszczelniający trapezowy dwustronny 15 stopni z baryłką na powierzchni roboczej i skokiem wewnętrzny
T15BKIbrakUszczelniający trapezowy dwustronny 15 stopni z baryłką na powierzchni roboczej i załamanymi krawędz
T15IFbrakUszczelniający trapezowy dwustronny 15 stopni ze skosem wewnętrznym górnym
T15KIbrakUszczelniający trapezowy dwustronny 15 stopni z załamanymi krawędziami wewnętrznymi
T20brakUszczelniający trapezowy dwustronny 20 stopni
T20IWbrakUszczelniający trapezowy dwustronny 20 stopni z uskokiem wewnętrznym górnym
T6brakUszczelniający trapezowy dwustronny 6 stopni
T6BbrakUszczelniający trapezowy dwustronny 6 stopni z baryłką na powierzchni roboczej
T6BIWbrakUszczelniający trapezowy dwustronny 6 stopni z baryłką na pow. roboczej, uskokiem wewnętrznym górnym
T6BKIbrakUszczelniający trapezowy dwustronny 6 stopni z baryłką na powierzchni roboczej i załamanymi krawędz
T6IFbrakUszczelniający trapezowy dwustronny 6 stopni ze skosem wewnętrznym górnym
T6IWbrakUszczelniający trapezowy dwustronny 6 stopni z uskokiem wewnętrznym górnym
T6IWKIbrakUszczelniający trapezowy dwustronny 6 stopni z uskokiem wewnętrznym i załamanymi krawędziami wewnętrznymi
T7,5JbrakUszczelniający trapezowy jednostronny 7,5 stopni
T7BbrakUszczelniający trapezowy dwustronny 7 stopni z baryłką na powierzchni roboczej
T7JbrakUszczelniający trapezowy jednostronny 7 stopni
T7JBbrakUszczelniający trapezowy jednostronny 7 stopni z baryłką na powierzchni roboczej
T7JKIbrakUszczelniający trapezowy jednostronny 7 stopni i załamanymi krawędziami wewnętrznymi
T9,5JbrakUszczelniający trapezowy jednostronny 9,5 stopni
T9,5JBbrakUszczelniający trapezowy jednostronny 9,5 stopni z baryłką na powierzchni roboczej
T9JbrakUszczelniający trapezowy jednostronny 9 stopni
TJbrakUszczelniający trapezowy jednostronny
TRSbrakUsczelniający trapezowy dwustronny stożkowy (minutowy)
ZWSbrakZgarniający walcowo - stożkowy
ZWSIFKIbrakZgarniający walcowo stożkowy ze skosem wewnętrznym i załamanymi krawędziami wewnętrznymi
ZWSKIbrakZgarniający walcowo stożkowy z załamanymi krawędziami wewnętrznymi


Rodzaje zamków

rodzaje zamków w pierœcieniach